อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “กระดานสนทนาคาทอลิก”
ขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งปรับปรุง กระดานสนทนาคาทอลิก

           ทางทีมงานเวบไซต์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะทำการปรับปรุง กระดานสนทนาคาทอลิก เพื่อให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลทางศาสนา และจัดระบบระเบียบของ หมวดหมู่ต่างๆ ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึงขอทำการปรับปรุง กระดานสนทนาคาทอลิกดังกล่าว มีผลทำให้ไม่สามารถใช้กระดานสนทนาคาทอลิก ได้ในช่วงนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ครับ

ทีมงานเวบไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
www.catholic.or.th